1
Transcend wystawi� �yczliwy ch�tny NVMe SSd na jarmarkach �Embedded World� w Niemczech w ubieg�ym tygodniu. W bie��cym, kompania konwencjonalnie odda�a niezu�yty NTE850 M.2 SSD z Micron 3D MLC w mgle z dwurdzeniowym kanarem Silicon Motion, Inc. SM2260.

Pami�tnie, integracja rzeczoznawc� dodatkowo NAND flash, normalnie rzuca�a si� roz�aleniem, chocia�by przy 256GB MLC. Crucial jako ch�