1
Modyfikacja: Do��czyli rodzim� atrakcyjn� recenzj�, jaka wyra�a�a szablony o przestronno�ci 1TB r�wnie� 256GB, rzucaj�c rezultaty plus krytyk� obj�to�ci 960 EVO 500GB.

Koleje EVO Samsunga podporz�dkowa�y kiermasz konsumencki SSD w uk�adzie kilku modnych lat. Pozosta�e produkty ochroni�y zno�ny balans pomi�dzy sum�, oraz sprawno�ci�, a NVMe istnieje resetem na stop� kompletnej bran�y.