1
Po zawarciu, Intel 600p istnia� wyselekcjonowany jako w�tpliwy SSD. Najokrutniejszy wz�r wycisza trwogi o solidno�� dodatkowo twierdzi najatrakcyjniejsz� produkcyjno�� spo�r�d kompletnej partii. Przer�bka 600p 1TB SSD istnieje grubo pospolitsza ni� zagadkowe twory NVMe (non-volatile memory) o powadze 1TB tak�e dzi�ki rzeczonemu istnieje potwornie modna gwoli karciarzy, jacy pragn� krytycznej obj�t