1
Aktualizacja: Urozmaiciliby w�asn� nieschematyczn� ocen�, jaka nios�a kroje o obj�to�ci 1TB tak�e 256GB, powi�kszaj�c zyski tudzie� krytyk� kubatury 960 EVO 500GB.

Kolekcje EVO Samsunga zaw�adn�y kiermasz konsumencki SSD w procesu niewiele stanowczych lat. Porz�dkowe produkty wstrzyma�y akuratny balans pomi�dzy zap�at�, tudzie� efektywno�ci�, natomiast NVMe istnieje resetem na wielko�