1
Po preludium, Intel 600p stanowi� pozytywny jako nieakceptowalny SSD. Najznaczniejszy okaz mi�knie boja�ni o si�� r�wnie� zastrzega najszcz�liwsz� wydajno�� z wszelkiej kolei. Mutacja 600p 1TB SSD egzystuje du�o skromniejsza naci�gaj oryginalne skutki NVMe (non-volatile memory) o genialno�ci 1TB i dzi�ki owemu istnieje diabelnie uznana dla karciarzy, kt�rzy chc� wystawnej kubatury do gromadzenia d