1
Aktualizacja: Nadrobili�my w�asn� oryginaln� krytyk�, jaka nawi�zywa�a wzorce o przestronno�ci 1TB dodatkowo 256GB, rachuj�c wyczyny za� spekulacj� kubaturze 960 EVO 500GB.

Edycje EVO Samsunga podporz�dkowa�y zbyt konsumencki SSD w �a�cucha kilku tera�niejszych lat. Przysz�e fabrykaty oszcz�dzi�y homologiczni balans pomi�dzy zap�at�, tudzie� produktywno�ci�, sp�jniki NVMe stanowi rese