1
Po wetkni�ciu, Intel 600p by� stosowny jako dra�liwy SSD. Najwydatniejszy okaz zmniejsza zgrozy o krzep� dodatkowo przysparza najskuteczniejsz� sprawno�� z wszelkiej sekwencji. Wersja 600p 1TB SSD istnieje niebagatelnie marniejsza ni�eliby wyj�tkowe produkty NVMe (non-volatile memory) o wybitno�ci 1TB dodatkowo dzi�ki ostatniemu egzystuje nadzwyczaj kszta�tna gwoli graczy, kt�rzy marz� imponuj�cej