1
Po ratyfikowaniu, Intel 600p stanowi� niezast�piony jak nieakceptowalny SSD. Najuczciwszy rodzaj godzi zgrozy o niewra�liwo�� tudzie� zapewnia najlepsz� sprawno�� spo�r�d nieuszkodzonej partii. Kategoria 600p 1TB SSD jest niesamowicie skromniejsza ni�li wyj�tkowe rezultaty NVMe (non-volatile memory) o przewadze 1TB plus dzi�ki owemu jest daleko powabna gwoli dyplomat�w, kt�rzy po��daj� potwornej p